Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Mariusz Głodziński (mariusz.glodzinski@policja.gov.pl).